Bebeklerin Besin zehirlenmeleriyle günümüzde oldukça sık karşılaşılır; oysa sağlık koruma koşullarına tam uymakla, büyük bölümünden sakınılabilir.

Besin Zehirlenmesi Belirtileri ; 

Besin zehirlenmesi genellikle mide ve karın ağrısı, kusma ve ishalle belirti verir. Bu belirtiler sonucunda, özellikle de bir bebek ya da çocukta, büyük bir halsizlik ve genel sıvı yitimi ortaya çıkabilir.

Ağrılar, genellikle apansızın geliveren şiddetli kramplar biçimindedir. Birkaç gün sürebilirler; çoğunlukla da bir kusmadan ya da ishal biçiminde dışkı çıkarmadan önce, şiddetlenirler. Birkaç saat sonra, kusmalar durmaya yüz tutar; ama ishal, birkaç gün daha sürebilir.

Özellikle bebeklerde ve çocuklarda, ishal ve kusma büyük miktarlarda sıvı ve tuz yitirilmesine neden olabilir. Bunun sonucunda genel sıvı yitimi ortaya çıkar ve bedenin çok duyarlı kimyasal dengesi bozulur. Hemen tedavi edilmeyen bazı ağır durumlarda, genel sıvı yitimi komayla, hattâ ölümle sonuçlanabilir. Dolayısıyla, besin zehirlenmesi, ciddi sonuçlanma olasılığı bulunan bir durumdur.

Genel Sıvı Yitimi

Genel sıvı yitimi bebekler ve küçük çocuklar için ciddi bir tehlikedir, ilk belirtileri şunlardır ;

• Ağzın ve dudakların kuruması;

• Bıngıldakların içeri çökmesi (çocuk 18 aylıktan küçükse);

• Koyu sarı idrar çıkarması ya da hiç idrar çıkarmaması;

• Daha büyük çocuklarda dalgınlık, uyuşukluk, hırçınlık.

İki yaşından küçük çocukların iki saat ya da daha çok kusmaları ya da şiddetli ishal olmaları durumunda, hemen doktorunu çağırın.

Daha büyük çocuklarda genel sıvı yitimi belirtileri ortaya çıkarsa, çocuğu hemen en yakın hastanenin acil servisine götürün.

Salmonella bakterisi, besin zehirlenmesinin en çok bilinen nedenlerinden biridir. Başağrısı, kusma ve ishallere yol açabilir.

Bazı alerjilerde, deri testlerinden sonra deride bu kabartılı alanlar ortaya çıkar ve testin pozitif sonuç verdiğini gösterir.

Besin Zehirlenmesi Nedenler ;

Besin zehirlenmesi bebeğin ya da çocuğun bakteriler, toksinler ya da kimyasal maddeler bulaşmış besin almasından kaynaklanır. Genellikle, ailede aynı besini almış herkes, farklı derecelerde de olsa etkilenir.

Bakteri kökenli besin zehirlenmesi. Bu besin zehirlenmesi türünde, zehirlenme nedeni, adından da anlaşılacağı gibi, bakteriler, yani mikroplardır. Bakteriler besinde ya başından vardırlar ya da sonradan besinlere girer ve yenmeden önce besinde çoğalırlar. Besinlerle birlikte alındıklarında, mide ve bağırsaklarda çoğalmayı sürdürürler. Besin zehirlenmesine yol açan bakterilerden en tanınmış olanları Salmonella cinsindendirler.

Genellikle kümes hayvanlarında ve yumurtalarda bulunurlar. Söz konusu besinler pişirilince ölürler. Clostridia bakterisi besinlere kirle ya da sineklerle bulaşır; Shigella ve Escherichia coli bakterileri, sağlık koruma koşullarının kötü olması sonucu besinlere bulaşır.

Zehirlenme Toksinler ;

Toksinler kökenli besin zehirlenmeleri, mikropların kendilerinden değil, besinde çoğaldıkları sırada salgıladıkları toksinlerden kaynaklanırlar. Bu besin zehirlenmesi türünün en çok bifi-nenlerinden biri, çok ender görülen, a-ma son derece tehlikeli olan botülizm-dir. Botülizme yol açan bakteri, kötü konservelenmiş ya da şişelenmiş besinlerden bulaşır.

Stafilokoklar diye adlandırılan mikroplar, besinlere çıbanlardan ya da yaralardan bulaşırlar. Besine bulaştıklarında, hızla gelişerek stafilokok toksini üretirler. Bu toksin, o besini yiyen herkesi etkiler.

BaciHis cereus (tahıl basili) yeniden ısıtılmadan ya da yenilmeden uzun süre sıcak bir yerde bekletilen pişmiş pirinçte gelişir. Ürettiği toksin, ısıtılmasından sonra da zehirleyiciliğini sürdürür. Kimyasal madde kökenli besin zehirlenmesi. Birkaç yiyecek, insanlar i-çin zehirli olan kimyasal maddeler içerir. Bunlar arasında, en tehlikelileri zehirli mantarlardır. Yolaçtıkları zehirlenme, ölümle sonuçlanabilir; bu yüzden mantar satın alırken çok dikkat edilmeli ve çocuklara, kır gezintileri sırasında mantar görürlerse, dokunmamaları öğretilmelidir.

Ayrıca, zararlı böceklerle savaşmak için kullanılan kimyasal maddelerin, resmî önerilere uygun bir biçimde kullanılmamış olması da, besin zehirlenmelerine yol açabilir. Bu olasılığa karşı, satın alınan bütün meyveler ve sebzeler çok iyi yıkanmalıdır.

Zehirlenmede Belirtilerin Ortaya Çıkması

Bakteri, toksin ya da kimyasal madde bulaşık besinin yenmesi ile belirtilerin ortaya çıkması arasında geçen zaman, zehirlenmenin tipini gösterir. Zehirlenme nedeni bir bakteriyse, belirtiler 12-24 saat arasında ortaya çıkar.

Toksinlerin yol açtığı besin zehirlenmeleri, genellikle, bulaşık besin yenilir yenilmez ortaya çıkar. Toksinler bir stafilokoktan kaynaklanıyorsa, kusma ve sancı bulunmasına karşılık, ishal yoktur. Buna karşılık, zehirlenmeye neden olan, botülizme yol açan bakteriyse, belirtiler yaklaşık 12 saatlik bir aradan sonra ortaya çıkar ve kusma, karın ağrısı, felç ve koma görülür.

Besin zehirlenmelerinin birçoğunda, en önemli tedavi, kusma ve ishal sonucu yitirilen sıvının yerine konmasıdır. Çocuk 12 yaşının üstündeyse, içine biraz meyve suyu karıştırılmış bol bol su verilmelidir.

Bebeklere ve çok küçük çocuklara, 200’ml suya silme iki tatlı kaşığı şeker ve bol tuz konmuş bir karışım verilmelidir. Aşırı sıvı yitimi durumunda doktor, suya karıştırılarak verilecek dengelenmiş tuz ve şeker karışımları içeren hazır toz paketleri önerebilir.

Meme emen, bunun yanı sıra katı besinler de verilen bir bebekte, meme verme sürdürülmeli, ayrıca biberonla ya da kaşıkla ek su (kaynatılarak soğutulmuş) verilmelidir.

Antibiyotikler ve Panzehirler

Doktoru, zehirlenmenin türüne bağlı olarak, bir antibiyotik verebilir; bununla birlikte, her besin zehirlenmesinde antibiyotik vermek gerekmez.

Mantar zehirlenmelerinde, doktoru bir panzehir (antidot) verebilir ve çocuğun tıbbi bakım ve tedavi için hastaneye kaldırılmasını isteyebilir. Ciddi durumlarda, yoğun bakım gerekli olabilir.

 

Soru Cevap

Çocuğa her tuvalete gittikten sonra ve yemeklere oturmadan önce ellerini yıkamasını öğretmek, gerçekten de önemli midir?

Evet. Bu onların ellerindeki bakterilerin sayısını, bakterileri ağızlarına taşıma olasılığını ve birçok besin zehirlenmesi riskini azaltır.

 

Soru Cevap

Dondurulmuş eti pişirmeden önce, neden iyice çözülmesini beklemek gerekir?

Et bazı bölümleri yarı donmuş bir durumdayken pişirildiğinde, bu bölümler pişirme sırasında sıcak olacak yerde ılık kalır; bu da Salmonella, vb. bakterilerin hızla çoğalmasına yol açar.

Pişirilmiş etler ile pişirilmemiş etleri buzdolabında neden ayrı ayrı tutmak gerekir.Bütün pişmemiş etlerin yüzeyinde bakteriler bulunur; bunlar pişirilirken normal olarak ölür. Çiğ et, pişmiş ete temas ederse, bakteriler pişmiş ete geçerek orada hızla çoğalır.

Ayrıca daha önce pişmemiş et kesmek için kullanılmış bir bıçağı iyice temizlemeden, herhangi başka bir besin üstünde kullanmamak gerekir.

 

DİKKAT?

Besin zehirlenmesi geçiren bebeklerin ve küçük çocukların durumu hızla kötüleşebilir !

Bir-iki saatten daha uzun süre kusması süren, aşırı ishali bulunan her çocuğu, bir an önce doktorun görmesi gerekir. Doktor gelinceye kadar, mutlaka, konu içindeki ilgili bölümde tanımlanmış olan su – tuz-şeker karışımını verin.

The post Bebeklerde Besin Zehirlenmesi ve Belirtileri appeared first on Sağlık ♥ Hastalık.