Boğmaca Hastalığı Tehlikeler

Şiddetli bir boğmaca, çocuklarda her zaman korkutucu ve bitkin düşürücüdür. Bazı olağan dışı durumlarda, özellikle de bebeklerde ya da çocuk zayıfsa, ihtilaflar gelişebilir.

Başlıca ihtilaf, ikincil bir göğüs enfeksiyonudur; bu enfeksiyon da zatürreeye ve sürekli akciğer bozununa yol açabilir; ayrıca, boğmacaya tutulmuş çocukların % 2 kadarında, beyin iltihabı da ortaya çıkabilir ve öksürük nöbetleri beyindeki kan damarlarını çatlatabilir; eğilimli çocuklarda, sara nöbetlerine yol açabilir. Çocuğun gerekli tıbbi bakım altında bulunması durumunda bu ihtilatların ortaya çıkma olasılığı çok az olduğundan, çocuğunuzun boğmacaya tutulduğundan kuşkulanır kuşkulanmaz doktora başvurmanız son derece önemlidir.

Doktoru tersini söylemedikçe, çocuğunuzu boğmacaya karşı elden geldiğince çabuk aşılatın.

Boğmaca Hastalığı Nedenler

Boğmacaya, öksürük ” nöbetleri sırasında çocuktan çocuğa bulaşan bir bakteri neden olur. İlk belirtiler sıradan soğuk algınlığına çok benzediği için, anne-babalar çocuklarının hastalığının bulaşıcı olduğunu anlamayabilirler; böylece de, öbür çocuklarına da hastalığın bulaşmasına engel olamayabilirler. Çocuğunuz soğuk algınlığına tutulmuş görünüyorsa ve önceki on gün içinde boğmacalı biriyle teması olmuşsa, en iyisi onu, hastalığın bulaşmış olduğunu kabul ederek, öbür çocuklardan ayırmaktır: İlk nöbetten sonra, en az üç hafta süreyle, hastalığı çevresine bulaştırabilir.

“Horoz ötüşü” biçimindeki öksürmelerin nedeni, öksürüğün bir nöbetten önce, çocuğun soluk almasına olanak bırakmayacak kadar ani gelmesidir. Öksürük sırasında soluk alması olanaksızdır; çünkü soluk borusunun ucundaki gırtlak dili (glottis) kendiliğinden kapanır ve bir öksürük nöbetinin sonunda çocuk, yarı boğulmuş duruma gelir. Çok geçmeden, gırtlak dilinin direncine karşın soluk almayı öğrenir: Hastalığa özgü sesi de, bu çıkarır.

Küçük bebeklerin bazen bu beceriyi gösterememeleri, boğmacanın onlar i-çin son derece tehlikeli olmasının nederilerinden biridir. Bu arada, boğmacalı çocuklarda bazen, “horoz ötüşlü” öksürme bulunmayabileceği de unutulmamalıdır.

Boğmaca Hastalığı Soru ve Yanıtlar Küçük kızım kötü bir (boğmaca geçireli yaklaşık bir yıl oldu; ama hâlâ boğmaca nöbetleri geçiriyormuş gibi oluyor. Bu normal midir? Evet. Hastalığın düzelmesi iki – üç ay sürer; sonra da, bir yıl kadar süreyle, çocuk soğuk algınlığına ne zaman yakalansa, boğmaca nöbetleri geçirmesi normaldir. Bu, hastalığın tekrarlanması değil (çünkü boğmaca çocukta sürekli bağışıklık yapar), bir alışkanlıktır. Kendinizi ve çocuğunuzu, nöbetlerin çok geçmeden düzeleceğine inandırın; ama nöbetler daha uzun bir süre devam ederse, doktoruna başvurun.

 

Boğmaca Hastalığı Korunma

Boğmacanın aşısı vardır ve hastalığı önlemesi kesin olmamakla birlikte, bu aşının yaptırıldığı çocuklar, hastalığa yakalandıkları zaman, çok hafif geçirirler.

Yalnız, aşıyla ilgili bazı sorunlar da vardır. Bunların birincisi, aşının üç aylıktan küçük bebeklere yapılamamasıdır; bu yüzden de en çok risk altında bulunan çok küçük bebekler, hastalıktan korunamamaktadır. İkinci sorun, aşının kendisiyle ilgili olarak ortaya çıkan tartışmadır; bazı durumlarda, küçük çocuklardaki bazı beyin bozunu olguları, .boğmaca aşısına bağlanmıştır. Ama bu riskin ne kadar kesin ve ne kadar ciddi olduğu henüz belirlenememiştir. Bazı çocuklara (sözgelimi ailelerinde saralı kişiler bulunan çocuklara) boğmaca aşısı yaptırılmaması öğütlenebilir; bununla birlikte, aşı programlarının uygulanmaması durumunda,

boğmaca salgınlarının ortaya çıkacağı ve aşının yol açabilme olasılığı bulunan tehlikelerin, hastalık ve ihtilatlarmın yol açabileceği tehlikelere oranla son derece az olduğu yolunda kanıtlar vardır.

Çocuk doktorları, çocukların aşılanmaları ve aşılanmamaları durumunda ortaya çıkabilecek tehlikeleri kolayca anlattıkları için, bu konuda çocuğunuzun doktoruna danışmaktan çekinmeyin.

Boğmaca Hastalığı Tedavi

Boğmacaya bir bakteri yol açmakla birlikte, bu hastalık basit ve dümdüz ilerleyen bir hastalık değildir ve ger-
çek bir tedavisi yoktur. Çocuğunuz öksürürken “horoz ötüşü” sesi çıkar-masa bile, bir sorun olduğunu anlar anlamaz, doktoruna haber vermeniz gerekir. Doktoru, hastalığın gerçekten boğmaca olup olmadığını belirlemek için, çocuğun boğazından örnek almaya karar verebilir.

İkincil enfeksiyonları önlemek ve çocuğun bulaştırıcı olduğu süreyi kısaltmak için, doktoru büyük bir olasılıkla antibiyotikler verecektir. Hastalığa yakalanan bebek çok küçükse, doktoru herhangi bir ihtilattan zarar görmemesi için, bebeğin hastaneye yatırılmasını gerekli görebilir ya da bakımı için daha başka önerilerde bulunabilir. Öksürük nöbetine yakalanmış boğmacalı çocuğunuza, onu oturur durumda tutarak, sakinleştirici sözler söyleyerek yardımcı olabilirsiniz.

Odaya kaynar su kapları koyarak nemli bir atmosfer sağlamak, öksürük nöbetleri sırasında yararlı olabilir. Bu arada, boğmacalı çocuğun bulunduğu yerde asla sigara içilmemesine dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca, çocuğun içine kusabileceği kapları hazır bulundurmak da, sizin açınızdan yararlı olur. Çocuğa sık sık, azar azar yemek vermek, besinleri daha kolay sindirmesini sağlayabilir. Ayrıca, her hastalık durumunda olduğu gibi, su yitimini önlemek için, çocuğa bol bol sıvı içecekler verilmelidir.

Çocuk nöbetler arasında kendisini iyi hissediyorsa, vaktini yatakta geçirmeye zorlanmamalıdır. Yalnız, okula gönderilmemesi ve iyileşinceye kadar kendisini aşırı yormaması gerekir. Özellikle geceleri, kendisini çok hasta hissedecek ve öksürük nöbetleri sırasında korkuya kapılacaktır. Bu yüzden, olanak varsa, geceleri yalnız başına bırakılmamalı, yanında ona, nöbetler sırasında güven verecek birileri bulunmalıdır.

Boğmaca aşısı, çocuk genellikle üç, beş ve dokuz aylıkken yapılır. Kullanılan serum (solda) üçlü bir aşıdır ve boğmacanın yanı sıra, kuşpalazı (difteri) ve tetanosa karşı da koruma sağlar.

The post Bebekte Boğmaca Hastalığı Tedavi ve Belirtileri ? appeared first on Sağlık ♥ Hastalık.