Çocuklarda Ayak Yaralanmaları Nasıl Olur

Bacaklar güçlü, esnektirler ve çocuğunuz büyümeye başladığında, ayakta durulduğunda bedenin ağırlığını taşımanın yanı sıra, birçok işlev üstlenirler.

Ama esneklikleri nedeniyle, şaşılacak kadar ender yaralanırlar. En çok rastlanan yaralanmalar kesikler, ezik ve vuruklar, sıyrıklardır. Çocuklar büyümeye ve bacaklarını tam olarak kullanmaya başladıklarında, en duyarlı noktalardan biri, yalnızca ince bir deriyle korunduğu için kavalkemiğidir. Ayak bileğinin yanlarındaki çıkıntılar (kaval-kemiğinin ayak bileği ekleminin dış bölümündeki parçası), kolayca yaralanan bir başka noktayı oluşturur; dizkapağı da, kolayca çıkabilir ya da kırılabilir.

Çocuklarda Bacak Yapısı

Belden, ayak parmaklarına kadar, birbirinden farklı ve birbirine bağlanan 60 kemik bulunur. Uyluk kemiği (femur), bedenin en uzun kemiğidir; en uzun ikinci kemik de, alt bacaktaki çift kemikten öndeki büyük kemik, yani kavalkemiğidir (tibia).

Uyluk ve kaval kemikleri dizde, önde dizkapağıyla (patella) korunan mente-şemsi bir eklem içinde karşı karşıya gelirler. Kaval kemiği ile kamış kemiğin (alt bacak kemikleri) alt yanında da, karmaşık ayak tarağı kemikleri, ayak kemikleri ve ayak parmak kemikleri yeralır.

Çocuklarda Bacak KAS  Yapısı

Kemiklere karşılık düşen bacak kasları arasında, bedenin en büyük kasları yer alır.

Alt bacakta, üç kas dizisi bulunur ;  Bacağın dış yanlarındaki kamış – kemik (fibula) kasları,

Bükücü kaslar ya da baldır kasları,

Açıcı kaslar (ayak tarağındaki ve ayaktaki kaslar).

Üst bacakta da üç kas dizisi bulunur: Kalçanın önünde ve arkasında sırasıyla dörtbaşlı kas, kas kirişleri ve kalçanın iç yanının yaklaştırıcı kasları. Kaba etlerin kasları, üst bacak ile leğeni birleştirir.

Çocuklarda Bacak KAN Yapısı

Bacakların bütün dokularının, özellikle de büyük kas sistemlerinin, oksjjen ve besin maddeleri gereksinmelerini karşılamak için, bol kanla beslenmeleri gerekir.

Bedendeki en zayıf kan dolaşımı, belki de bacaklardadır. Dolaşım yerçekimine karşı gerçekleşmek zorunda olduğu için, kan kolaylıkla toplardamarlarda birikir. Bununla birlikte, toplardamarların içinde, kanın geriye akmasını önleyen özel kapakçıklar bulunur.

Uygun yapılan egzersizler, gelecekteki yaşamlarında çocukları kalp sorunlarından koruduğu için önemlidir.

The post Çocukta Ayak yaralanması Bacak ve Kas Yapısı appeared first on Sağlık ♥ Hastalık.